Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

MAPA SERWISU

Żytno on-line

Zapraszamy*

Aktualności Ogłoszenia

    • Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

O Gminie

    • Historia

    • Położenie i środowisko przyrodnicze

    • Miejscowości gminne

        • Borzykowa

        • Maluszyn

        • Silniczka

        • Silnica

        • Sekursko

        • Budzów

        • Pukarzów

        • Łazów

        • Ewina

        • Magdalenki - Czech

        • Żytno

        • Rezerwat Dębowiec

        • Grodzisko

        • Modła

    • Prezentacja multimedialna-rezerwat Dębowiec

    • Mapka gminy

    • Filmy prezentujące Gminę Żytno

Urząd Gminy

    • Władze gminy

    • Rada Gminy

    • Komisje

        • Komisja Rewizyjna

        • Komisja Gospodarki i Budżetu

        • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

    • Metryka adresowa

    • Godziny pracy Urzędu

Dla interesanta

    • Jak załatwić sprawy w urzędzie

        • Dowód osobisty

        • Ewidencja ludności

        • Sporządzenie aktu urodzenia

        • Sporządzenie aktu zgonu

        • Odpisy aktów stanu cywilnego

        • Zawieranie związku małżeńskiego

        • Podatki

        • Działalność gospodarcza

        • Inwestycje i gospodarka przestrzenna

        • Inne

    • Opłaty, czynsze, podatki

Dla inwestora

    • Przetargi

    • Oferty inwestycyjne

    • Infrastruktura techniczna

        • Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków

        • Sieć gazownicza

        • Zaopatrzenie w ciepło

        • Energetyka

        • Gospodarki odpadami

        • Komunikacja

        • Telefonizacja

Informator

    • Nieruchomości na sprzedaż

    • Sport, turystyka i rekreacja

        • Obiekty sportowe

        • Kluby i organizacje sportowe

    • Biblioteka

        • Aktualności

        • Godziny otwarcia

        • Co nas wyróżnia

        • Biblioteka w liczbach

            • Zbiory

            • Czytelnicy

            • Wypożyczenia

        • Sugestie zakupu

        • Rezerwacja książek

        • Nowości

        • Czytane najchętniej

    • Gminny Ośrodek Kultury

    • Kluby i organizacje kulturalne

    • Oświata

        • Przedszkola

        • Szkoły Podstawowe

        • Gimnazja

    • Rozkład jazdy PKS

    • Handel i usługi

    • Opieka medyczna

    • Ważne telefony i numery TP

    • Opieka społeczna

    • Lokalni przedsiębiorcy

    • Wykaz sołtysów

    • A klasa - tabela

    • DEYNA - wyniki

    • DEYNA - tabela

Agroturystyka i baza gastronomiczna

    • Smażalnia ryb w Silnicy

    • Gospodarstwo rybackie w Ciężkowiczkach

    • Caffe Aneta

Zabytkowy cmentarz parafialny w Żytnie

Linki

wnioski i druki *

500+*

    • Informacje ogólne

    • Pytania i odpowiedzi

    • Wniosek do pobrania

    • Jak wypełnić wniosek

Gospodarka odpadami*

    • Aktualności

    • Wzory dokumentów

„Żytno konktra przemoc”*

    • Aktualności

    • O projekcie

    • Gdzie szukać pomocy

Orkiestra Dęta Gminy Żytno*

POLICJA*

    • Aktualności

    • Galeria zdjęć

    • KOMUNIKATY

Ochotnicza Straż Pożarna*

EFS w Gminie Żytno*

    • O projekcie

    • Charakterystyka projektu

    • Działania w 2014r.

        • Działania w 2013r.

        • Działania w 2012r.

        • Działania w 2011r.

        • Działania w 2010r.

        • Działania w 2009r.

        • Działania w 2008r.

    • Aktualności

        • Archiwum aktualności

    • Galeria zdjęć

        • Galeria zdjęć - 2008r.

            • Trening umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem

            • Kurs na opiekunkę środowiskową w siedzibie firmy APUS w Częstochowie

        • Galeria zdjęć - 2009r.

            • Zajęcia z doradcą zawodowym

            • Warsztaty autoprezentacji i wizażu

            • Kurs opiekunki środowiskowej

        • Galeria zdjęć - 2010r.

            • Zajęcia z doradcą zawodowym

            • Zajęcia z autoprezentacji i wizażu

            • Szkolenie zawodowe kucharz małej gastronomii

            • Szkolenie zawodowe operator wózków jezdniowych

            • Spotkanie wigilijne

        • Galeria zdjęć - 2011r.

            • Zajęcia z autoprezentacji i wizażu oraz obsługi komputera

            • Zajęcia z umiejętności psychospołecznych

            • Zajęcia z zakresu opiekun osób starszych i obsługi kas fiskalnych

            • Spotkanie wigilijne uczestników i personelu projektu

        • Galeria zdjęć - 2012r.

            • Zajęcia warsztatowe z psychologiem

            • Wycieczka do Sandomierza

            • Szkolenia zawodowe

            • Spotkanie wigilijne

        • Galeria zdjęć - 2013r.

            • Wycieczka integracyjna do Krakowa i Wieliczki w dniu 10.09.2013r.

            • Szkolenia zawodowe.

            • Spotkanie wigilijne

        • Galeria zdjęć - 2014r.

            • Wycieczka do Warszawy

            • Kurs na opiekuna osób starszych oraz na operatora koparko-ładowarki

            • Spotkanie wigilijne

        • Galeria zdjęć - 2015r.

            • Wycieczka do Oświęcimia i Krakowa

    • Kontakt

    • Linki

Fantastyczne Przedszkola w Gminie Żytno*

    • Aktualności

Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno*

    • O projekcie

    • Harmonogram zajęć

    • Harmonogram wycieczek zawodowych

    • Kontakt

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno*

    • O projekcie

    • Galeria zdjęć

        • PSP w Silniczce

            • Plac zabaw

            • Zmodernizowane toalety

            • Tablica interaktywna

        • PSP w Borzykowie

            • Plac zabaw

            • Zmodernizowane toalety

            • Tablica interaktywna

            • Doposażenie kuchni

PPWOW*

    • Podręcznik realizacji PIS

    • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

    • Plan Działania Gminy Żytno

    • Ogłoszenia o konkursach

        • Noc Kupały

        • Lekarze specjaliści

        • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

        • Piknik rodzinny

        • Świetlice środowiskowe

        • Dwie świetlice środowiskowe

        • Usługi integracyjne - obwód Borzykowa

        • Usługi integracyjne - obwód Maluszyn

        • Usługi integracyjne - obwód Silniczka

        • Usługi integracyjne - obwód PSP Żytno

        • Usługi integracyjne - obwód GP Żytno

        • Noc Kupały 2010

        • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 2010

        • Świetlica środowiskowa 2010

    • Lista usługodawców

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego*

Dziennik Ustaw*

Monitor Polski*

*

arch*

Skrzynka Podawcza*

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ*

INFORMATOR GMINNY*

PEUP*

Gminny Ośrodek Kultury*

Biblioteka*

Victoria*

Zapraszamy na weekend*

Smażalnia ryb*

Caffe Aneta*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowie*

PSP w Żytnie*

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych*

Wypożyczalnia kajaków*

PSY DO ADOPCJI*