Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

PPWOW

PPWOW – POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŻYTNO

Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z pożyczki Banku Światowego. Środki te przeznaczone są na realizację programów integracji społecznej w gminach. Do udziału w programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw. Z naszego województwa zakwalifikowano 37 gmin. Nasza gmina otrzymała kwotę 77.000 EURO, którą będzie można przeznaczyć na realizację usług społecznych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Cel programu:

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gmin. Mają temu służyć:

1.Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.

2.Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług, nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności, zwiększenie oferty i standardu usług dla mieszkańców gmin, budowanie sieci usługodawców, wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności.


Koordynator Programu w Gminie Żytno
Mirosław Ociepa
ul. Krótka 4
97-532 Żytno
telefon (034) 3277001, 3277002
e-mail: sekretarz@zytno.pl


Konsultant Regionalny Województwo Łódzkie
Krystyna Fuerst
Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
telefon komórkowy 664779796
telefon: (022) 6611000 
e-mail: krystyna.fuerst@ppwow.gov.pl


Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
telefon: (042) 6337278
e-mail: info@rcpslodz.pl