Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

Zabytkowy cmentarz parafialny w Żytnie

Żytno, zabytkowy cmentarz parafialny wpisany do rejestru zabytków - decyzja nr kl.II-5347/37/88 z dnia 27.05.1988 roku. Jest to obecne miejsce pochówku zmarłych.
Pierwotny cmentarz znajdował się w centrum Żytna, tam gdzie był wzniesiony pierwszy drewniany kościół w 1314 r.
Obecnie znajdują się na nim tylko kamienne krzyże i nagrobki. W XIX wieku wykonano nowy cmentarz, poza Żytnem  w kierunku wsi Pławidła. Zbudowana została kaplica, a teren pochówku zmarłych został ogrodzony murem.
Do dzisiaj zachowała się tylko część tego murowanego ogrodzenia - od południowej strony. Po 2005 roku została ona gruntownie wyremontowana: zostały usunięte zmurszałe tynki po obydwu stronach muru - od wewnętrznej strony cmentarza, jak i na zewnętrznej stronie na długości kilkuset metrów. Położono nowe tynki, a mur ogrodzeniowy został nakryty dachówką. Od zachodniej strony wzdłuż drogi do wsi Pławidła, gdzie było zniszczone ogrodzenie z siatki metalowej zastąpione zostało ogrodzeniem betonowym, ażurowym - 200 m. długości. Od strony północnej, gdzie brakowało ogrodzenia ustawiono takie samo jak od strony zachodniej. Zamontowana została metalowa brama wjazdowa wraz z furtką. Od wschodniej strony cmentarz został powiększony. Ta nowa część cmentarza również została ogrodzona podobnym, ażurowym ogrodzeniem. Od południowej strony została zamontowana brama i furtka, od których będzie biegła główna alejka w kierunku północnym. Od strony południowej, w starej części cmentarza znajdują się dwie bramy z furtkami: jedna nowa, a druga odnowiona - ta na wprost kaplicy. Od tych bram biegną alejki z kostki brukowej wykonane również w ostatnim czasie. Kaplica z XIX wieku znajdująca się na cmentarzu została gruntownie odnowiona w ostatnich latach. Usunięte zostały zniszczone tynki zewnętrzne i wewnętrzne. W ich miejscu położono nowe. W kaplicy zostały zamontowane cztery nowe okna w ścianach. Wykonane zostały: nowy sufit i podłoga, nowe schody wejściowe do kaplicy z granitu, ponadto dach zakonserwowano. Zrobiono dwie alejki z kostki brukowej, które ułatwiają dostęp do grobów. Od południowej strony cmentarza wzdłuż muru ogrodzeniowego ułożono alejkę z płyt chodnikowych.
Teren obok cmentarza :
a) od południa, od strony Żytna wykonano ogromny parking utwardzony, odgrodzony od działek budowlanych obrzeżami,
b) od północnej strony od Pławideł - teren wzdłuż drogi do tej miejscowości w 2013 roku został zniwelowany, wyrównany i uporządkowany. Obecnie może służyć jako parking, a w przyszłości być może jako miejsce pochówku zmarłych, gdyby takich brakowało na cmentarzu już istniejącym.
Remontowane były także niektóre groby.
W tych wszystkich pracach i zbiórkach bardzo ofiarnie pomagało wielu parafian oraz osoby z poza parafii, wspomagając sprzętem, materiałami czy ofiarnością. Na każdej Mszy Św. modlimy się za ofiarodawców i dobrodziejów. Bóg zapłać.
Poniżej odnośnik do galerii zdjęć, które przybliżą wykonane ogromne prace. Stan cmentarza sprzed kilku lat można obejrzeć na stronie internetowej Piotr - Żytno, kościół, cmentarz.

ks. Andrzej Tomala