Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

W ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno” Gmina Żytno pozyskała środki finansowe na doposażenie oddziałów przedszkolnych w Silniczce i Borzykowej. W ramach posiadanych środków w oddziałach przedszkolnych w Silniczce oraz Borzykowej:
- doposażono plac zabaw oraz dokonano wymiany niektórych elementów;
- zmodernizowano toalety;
- doposażono kuchnię poprzez zakup niezbędnego sprzętu kuchennego;
- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne;
- zakupiono meble;
- wyposażono szatnię;
- zakupiono sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem