Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

Biblioteka

        

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie

wraz z Filiami w Maluszynie , Silnicy i Borzykowej jest jedną z instytucji kulturalnych działających na terenie gminy Żytno. Jej zadania oraz funkcje określa Statut Biblioteki, natomiast organizację obiegu materiałów bibliotecznych określa Regulamin. Biblioteka stosuje wolny dostęp do zbiorów. Istotą działania jednostek jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, aktywność w zakresie organizacji imprez kulturalno–oświatowych, kontynuacja komputeryzacji i szeroka działalność informacyjna. GBP w Żytnie gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Posiada literaturę piękną dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w języku polskim i angielskim, naukową i popularnonaukową oraz piśmiennictwo o regionie.

Codzienny przegląd prasy

Księgozbiór dla najmłodszych czytelników